Chống thấm Sika Latex TH 25 lít

LH: 0901.151.252

Sika Latex TH (25 lít) – Phụ gia chống thấm & tác nhân kết nối. Sika Latex có thể làm lớp hồ dầu, lớp vữa trộn Sika Latex chống thấm, lớp vữa trám vá.

0901.151.252