Chống thấm Sikaproof membrane

LH: 0901.151.252

Sikaproof Membrane là vật liệu chống thấm dạng màng lỏng bitum polyme cải tiến gốc nước, một thành phần, thi công nguội.

0901.151.252